Horyaalada Kale

Dooro Horyaal-ka Xiiseneyso, Siaad Macluumad Badan Uga Hesho.